W- PEMBERDAYAAN MASY DESA   Lembaga Kemasyarakatan* 


Informasi berdasarkan Lembaga Kemasyarakatan* Satuan Tahun 2018
Nilai Ketersediaan Sumber Data
1. Jumlah Karang Taruna Aktif** Unit
1.1 Sigi Biromaru Unit
1.2 Palolo Unit
1.3 Nokilalaki Unit
1.4 Lindu Unit
1.5 Kulawi Unit
1.6 Kulawi Selatan Unit
1.7 Pipikoro Unit
1.8 Gumbasa Unit
1.9 Dolo Selatan Unit
1.10 Tanambulava Unit
1.11 Dolo Barat Unit
1.12 Dolo Unit
1.13 Kinovaro Unit
1.14 Marawola Unit
1.15 Marawola Barat Unit
2. Jumlah Karang Taruna Tidak Aktif** Unit
2.1 Sigi Biromaru Unit
2.2 Palolo Unit
2.3 Nokilalaki Unit
2.4 Lindu Unit
2.5 Kulawi Unit
2.6 Kulawi Selatan Unit
2.7 Pipikoro Unit
2.8 Gumbasa Unit
2.9 Dolo Selatan Unit
2.10 Tanambulava Unit
2.11 Dolo Barat Unit
2.12 Dolo Unit
2.13 Kinovaro Unit
2.14 Marawola Unit
2.15 Marawola Barat Unit
3. Jumlah PKK Aktif ** Unit
3.1 Sigi Biromaru Unit
3.2 Palolo Unit
3.3 Nokilalaki Unit
3.4 Lindu Unit
3.5 Kulawi Unit
3.6 Kulawi Selatan Unit
3.7 Pipikoro Unit
3.8 Gumbasa Unit
3.9 Dolo Selatan Unit
3.10 Tanambulava Unit
3.11 Dolo Barat Unit
3.12 Dolo Unit
3.13 Kinovaro Unit
3.14 Marawola Unit
3.15 Marawola Barat Unit
4. Jumlah PKK Tidak Aktif ** Unit
4.1 Sigi Biromaru Unit
4.2 Palolo Unit
4.3 Nokilalaki Unit
4.4 Lindu Unit
4.5 Kulawi Unit
4.6 Kulawi Selatan Unit
4.7 Pipikoro Unit
4.8 Gumbasa Unit
4.9 Dolo Selatan Unit
4.10 Tanambulava Unit
4.11 Dolo Barat Unit
4.12 Dolo Unit
4.13 Kinovaro Unit
4.14 Marawola Unit
4.15 Marawola Barat Unit
5. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Aktif Unit
5.1 Sigi Biromaru Lembaga
5.2 Palolo Unit
5.3 Nokilalaki Lembaga
5.4 Lindu Lembaga
5.5 Kulawi Lembaga
5.6 Kulawi Selatan Lembaga
5.7 Pipikoro Lembaga
5.8 Gumbasa Lembaga
5.9 Dolo Selatan Lembaga
5.10 Tanambulava Unit
5.11 Dolo Barat Unit
5.12 Dolo Lembaga
5.13 Kinovaro Lembaga
5.14 Marawola Lembaga
5.15 Marawola Barat Lembaga
6. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Tidak Aktif Lembaga
6.1 Sigi Biromaru Lembaga
6.2 Palolo Lembaga
6.3 Nokilalaki Lembaga
6.4 Lindu Lembaga
6.5 Kulawi Lembaga
6.6 Kulawi Selatan Lembaga
6.7 Pipikoro Lembaga
6.8 Gumbasa Lembaga
6.9 Dolo Selatan Lembaga
6.10 Tanambulava Lembaga
6.11 Dolo Barat Lembaga
6.12 Dolo Lembaga
6.13 Kinovaro Lembaga
6.14 Marawola Lembaga
6.15 Marawola Barat Lembaga
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa aktif Lembaga
7.1 Sigi Biromaru Lembaga
7.2 Palolo Kg
7.3 Nokilalaki Lembaga
7.4 Lindu Lembaga
7.5 Kulawi Lembaga
7.6 Kulawi Selatan Lembaga
7.7 Pipikoro Lembaga
7.8 Gumbasa Lembaga
7.9 Dolo Selatan Lembaga
7.10 Tanambulava Kg/kapita/tahun
7.11 Dolo Barat Lembaga
7.12 Dolo Lembaga
7.13 Kinovaro Lembaga
7.14 Marawola Lembaga
7.15 Marawola Barat Lembaga
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak Aktif Lembaga
8.1 Sigi Biromaru Lembaga
8.2 Palolo Lembaga
8.3 Nokilalaki Lembaga
8.4 Lindu Lembaga
8.5 Kulawi Lembaga
8.6 Kulawi Selatan Lembaga
8.7 Pipikoro Lembaga
8.8 Gumbasa Lembaga
8.9 Dolo Selatan Lembaga
8.10 Tanambulava Lembaga
8.11 Dolo Barat Lembaga
8.12 Dolo Lembaga
8.13 Kinovaro Lembaga
8.14 Marawola Lembaga
8.15 Marawola Barat Lembaga
9. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Aktif Unit
9.1 Sigi Biromaru Unit
9.2 Palolo Unit
9.3 Nokilalaki Unit
9.4 Lindu Unit
9.5 Kulawi Unit
9.6 Kulawi Selatan Unit
9.7 Pipikoro Unit
9.8 Gumbasa Unit
9.9 Dolo Selatan Unit
9.10 Tanambulava Unit
9.11 Dolo Barat Unit
9.12 Dolo Unit
9.13 Kinovaro Unit
9.14 Marawola Unit
9.15 Marawola Barat Unit
10. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Tidak Aktif Unit
10.1 Sigi Biromaru Unit
10.2 Palolo Desa
10.3 Nokilalaki Desa
10.4 Lindu Desa
10.5 Kulawi Desa
10.6 Kulawi Selatan Desa
10.7 Pipikoro Desa
10.8 Gumbasa Desa
10.9 Dolo Selatan Desa
10.10 Tanambulava Desa
10.11 Dolo Barat Desa
10.12 Dolo Desa
10.13 Kinovaro Desa
10.14 Marawola Desa
10.15 Marawola Barat Desa
11. Jumlah Lembaga Adat Aktif Lembaga
11.1 Sigi Biromaru Lembaga
11.2 Palolo Desa
11.3 Nokilalaki Lembaga
11.4 Lindu Lembaga
11.5 Kulawi Lembaga
11.6 Kulawi Selatan Lembaga
11.7 Pipikoro Lembaga
11.8 Gumbasa Lembaga
11.9 Dolo Selatan Lembaga
11.10 Tanambulava Lembaga
11.11 Dolo Barat Lembaga
11.12 Dolo Lembaga
11.13 Kinovaro Lembaga
11.14 Marawola Lembaga
11.15 Marawola Barat Lembaga
12. Jumlah Lembaga Adat Tidak Aktif Lembaga
12.1 Sigi Biromaru Lembaga
12.2 Palolo Lembaga
12.3 Nokilalaki Lembaga
12.4 Lindu Lembaga
12.5 Kulawi Lembaga
12.6 Kulawi Selatan Lembaga
12.7 Pipikoro Lembaga
12.8 Gumbasa Lembaga
12.9 Dolo Selatan Lembaga
12.10 Tanambulava Lembaga
12.11 Dolo Barat Lembaga
12.12 Dolo Lembaga
12.13 Kinovaro Lembaga
12.14 Marawola Lembaga
12.15 Marawola Barat Lembaga

Copyright © Pemerintah Kabupaten Sigi